Adatvédelmi tájékoztató

LEGATOROK Kereskedelmi és Szolgáltató KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, MINT ADATKEZELŐ

Székhely: 1103 Budapest, Petrőczy u. 18.

Cg.: 01-09-664183

Adószám: 12301717-2-42

 

Általános adatkezelési tájékoztató

 

1. Bevezetés

 

A www.legatorok.hu weboldal  (a továbbiakban "Weboldal" – üzemeltetője, a LEGATOROK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Petrőczy utca 18., cégjegyzékszám: 01-09-664183, a továbbiakban: "Szolgáltató" vagy „Adatkezelő”) garantálja, hogy a látogatók és a szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban: "Ügyfél") személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 

Adatkezelő adatai:

Neve: LEGATOROK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1103 Budapest, Petrőczy utca 18.

Cégjegyzék száma: 01-09-664183

A nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12301717-2-42

Telefonszám: +36 1-260-5800

E-mail: legatorok@legatorok.hu

 

Adatvédelemért felelős munkatárs, kapcsolattartó:

Név: Freész Gergely

Telefonszám: +36-20/417-1216

E-mail cím: g.freesz@legatorok.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: PROFITÁRHELY KFT.

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Telefon: 20/254-0866

Fax: 76/998-344

Email: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

 

2. Az adatkezelés célja

 

A Szolgáltató a egyrészről a Weboldal szolgáltatásainak teljes és hatékony használata érdekében, a Weboldalon kötött szerződések teljesítése, a szerződésekből eredő és az Ügyféllel vagy bármely állami szervvel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítése érdekében, másrészről – az Ügyfél erre vonatkozó külön hozzájáruló nyilatkozata alapján – a saját, valamint az egyes gyártók és forgalmazók termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések kiküldéséhez használja fel az Ügyfél által megadott adatokat.

 

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja és a gyűjtött adatok köre

 

3.1. Regisztráció során megadott adatok:

A Weboldal szolgáltatásainak teljes és hatékony használata érdekében regisztráció szükséges, amely az alábbi adatok – önkéntes – megadásával történik:

 • természetes személyekre vonatkozó adatok:
  • név
  • lakcím/tartózkodási cím
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • Szükség esetén, amennyiben a számlázási név és cím eltér a megadottaktól:
   • számlázási név
   • számlázási cím
 • cégekre vonatkozó adatok:
  • név
  • adószám
  • cégjegyzékszám
  • székhely
  • kapcsolattartó neve
  • kapcsolattartó e-mail-címe
  • kapcsolattartó telefonszáma
  • Szükség esetén, amennyiben a számlázási név és cím eltér a megadottaktól:
   • számlázási név
   • számlázási cím (fióktelep vagy telephely címe)

 

Az Adatkezelő az Ügyfél fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.

A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Ügyfél felhasználófiókja létrehozása és fenntartása céljából kerül sor abban az esetben, ha az Ügyfél hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.

 

A Szolgáltató nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy bármely Ügyfél a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel a rendszerébe, azon Ügyfél ezen különleges adata haladéktalanul törlésre kerül.

 

3.2. Kapcsolatfelvétel során megadott adatok

 

- Név

- Email cím

 

Amennyiben az Ügyfél fel szeretné venni velünk a kapcsolatot, ezt a weboldalunkon (http://www.legatorok.hu/kapcsolat) található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével tudja megtenni. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a megkeresésére történő válaszadás céljából kerül sor abban az esetben, ha az Ügyfél hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.

 

3.3. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 

A 3.1 pontban rögzített adatokon felül:

Rendelés azonosító

 

A Weboldalon rendeléskor megadott személyes adatok kezelésére az Ügyféllel való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, az Ügyfélnek meg kell adnia személyes adatait/jogi személy esetén a jogi személy társasági adatait és kapcsolattartói adatait. Az Ügyfél szükséges adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre a szerződés. Az Ügyfél személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha jogszabály az Ügyfél adatainak további tárolását írja elő számunkra a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt vagy ha a további adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez (pl.: követelés behajtása, ez esetben a szerződés teljesítésétől számított 5 évig) szükséges.

 

3.4. Szerviz szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatok

 

- Név

- E-mail cím

- Telefonszám

 

Szerviz szolgáltatás igénybevételekor az Ügyféllel való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, az Ügyfélnek meg kell adnia személyes adatait/jogi személy esetén a jogi személy társasági adatait és kapcsolattartói adatait. Az Ügyfél szükséges adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni szerviz igényét és nem jöhet létre a szerződés. Az Ügyfél személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha jogszabály az Ügyfél adatainak további tárolását írja elő számunkra a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt vagy ha a további adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez (pl.: követelés behajtása, ez esetben a szerződés teljesítésétől számított 5 évig) szükséges.

Bár az Adatkezelő a szerviz szolgáltatást alvállalkozóval végzi, részére az Ügyfél személyes adatai nem kerülnek továbbításra.

 

3.5 Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatok

 

- Név

- Email cím

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az Ügyfél előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

Amennyiben az Ügyfél szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre Weboldalunkon (http://www.legatorok.hu/kapcsolat) az ott található regisztrációs űrlap kitöltésével. A hírlevélre való feliratkozással tájékoztatjuk, hogy az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a rendeléseihez tartozó információk alapján személyre szabott hírleveleket küldjünk. Tájékoztatjuk arról, hogy rendelései alapján profilt alkotunk az Ügyfélről, mely ellen bármikor tiltakozhat. Ha az Ügyfél kitölti a feliratkozásról szóló regisztrációs űrlapot és rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait vagy a felhasználóként történő regisztrációjakor hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk számára, e-mailt fog kapni tőlünk a megadott e-mail címre. A hírlevél űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ügyfél e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha az Ügyfél hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Az Ügyfél személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a hírlevél e-mailben található leiratkozás gombra kattintva le nem iratkozik a hírlevélküldő szolgáltatásunkról. Amennyiben az Ügyfél leiratkozik, személyes adatai 24 órán belül törlésre kerülnek. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy személyes adataik törlését követően nem fognak tőlünk több hírlevelet vagy kupont kapni.

 

3.6 Sütik és nyomon követés

 

Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyünk honlapunkat Ügyfeleink számára és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett „sütiket” használunk különböző oldalakon. Ezek kis szövegfájlok, melyeket az Ügyfél termináleszközén tárolunk. Egyes általunk használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik az Ügyfél eszközén maradnak és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ügyfél böngészőjét a következő látogatás alkalmával (ún. állandó sütik). Böngészőjét az Ügyfél beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e a sütiket vagy bizonyos esetekben vagy általában elutasítsa a sütiket. További információkat internetböngészője súgójában találhat. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, Weboldalunk használhatósága korlátozott lehet. A következőkben bemutatjuk az egyes sütiket.

 

Megkülönböztetünk szükséges, elemzési célú/teljesítmény sütik és promóciós (funkcionális és célzási) sütiket.

 

A szükséges sütik a weboldalunk megfelelő működéséhez szükségesek. Az ilyen sütik elutasítása esetén megváltozik a felhasználói élmény weboldalunk böngészésekor, hiszen kizárólag a statikus oldalakat fogja tudni elérni.

 

Az elemzési/teljesítmény célú sütik arra szolgálnak, hogy segítségükkel figyelhessük és elemezhessük a Weboldal látogatottságát (pl. látogatás időtartama, látogatók száma stb.) és látogatók mozgását a Weboldalon (mely oldalakat tekintett meg a felhasználó). Az így gyűjtött adatokat a felhasználói élmény javítására használjuk annak érdekében, hogy minél gyorsabban jussanak el a felhasználók a Weboldalon megtalálni kívánt tartalomhoz.

 

A targetálási (promóciós) sütik között megkülönböztetünk funkcionális és célzási sütiket. Előbbiek célja, hogy a Weboldal tartalmát a felhasználóra személyre szabjuk. Célzási sütiket esetlegesen promóciós tevékenységet folytató partnereink helyezhetik el a Weboldalunkon és azt a célt szolgálják, hogy az adott partner információt gyűjtsön az Ügyfél érdeklődéséről és releváns hirdetéseket jeleníthessen meg Ügyfélnek más weboldalakon.

 

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A Google Analytics szintén sütiket használ. A sütik által az Ügyfél weboldalhasználatával kapcsolatban létrehozott információk általában egy USA-beli Google-szerverre kerülnek, és ott tárolják őket. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával az Ügyfél elutasíthatja a sütik használatát. Az Ügyfél megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Ügyfél weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ügyfél IP-címét). Ehhez töltse le és telepítse a következő linken található beépülő böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. Amennyiben nem kíván részt venni a nyomon követési folyamatban, elutasíthatja, hogy a rendszer az ehhez szükséges sütit elhelyezze - például beállíthatja a böngészőjét, hogy az ne engedélyezze sütik automatikus elhelyezését. A konverziós sütik elhelyezését úgy is megakadályozhatja, hogy a böngészőjében beállítja a „googleadservices.com” domain-ről származó sütik blokkolását. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.

 

A Weboldal a Google Remarketing követő kódjait használja. Ennek oka, hogy a látogatóknak a Google-reklámhálózat keretében a felhasználó érdeklődéséhez igazított reklámokat tudjon bemutatni. Ezt a funkciót a Weboldal a látogató böngészője által tárolt sütik révén teszi lehetővé, melyek célja a látogató újrafelismerése, ha a Google reklámhálózatába tartozó weboldalakra bejelentkezik. Az oldalakon így a látogató számára olyan hirdetéseket lehet bemutatni, amelyek a látogató által előzőleg a weboldalon megnézett tartalmakra vonatkoznak, amelyek a Google Remarketing-funkcióját használják.

Amennyiben Ön élni szeretne azon jogával, hogy letiltsa ezeket a sütiket és funkciókat, akkor ezt http://www.google.com/settings/ads link alatt teheti meg. Kifejezetten az ehhez a funkcióhoz tartozó sütiket a http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp linkre kattintva is le tudja tiltani. A Google Remarketinggel kapcsolatos bővebb információért kérjük tekintse át a Google adatvédelmi nyilatkozatát, mely itt érhető el: http://www.google.com/privacy/ads .

 

A Weboldal a Google szolgáltatásain kívül a Hotjar elemző szolgáltatását is használja: Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar elemzése révén a Weboldalon lehetőségünk van a látogatók szokásainak (pl.: kattintások, egérmozgatások, görgetési magasságok stb.) megismerésére és kiértékelése. A funkció működése során a „tracking kód” és a sütik felhasználásával a Weboldalon tett látogatásról gyűjtött információk továbbításra kerülnek Hotjar Írországban található szervereire, ahol ezeket a Hotjar tárolja.

Az alábbi információkat lehet az Ön készülékével és böngészőjével rögzíteni:

 • A felhasználó készülékének IP-címe (gyűjtve és anonim formátumban tárolva)
 • A felhasználó e-mail címe, családi és utóneve, amennyiben ezeket a Weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátotta
 • A felhasználó készülékének képernyőmérete
 • A felhasználó készülékének típusa és az általa használt böngésző fajtája
 • A felhasználó tartózkodási helye (csak az ország)
 • Log adatok

A következő adatokat a Weboldal működésére szolgáló rendszer a Hotjar használata közben automatikusan generálja

 • Hivatkozó domain
 • Felhasználó által megtekintett oldalak
 • A felhasználó tartózkodási helye (csak az ország)
 • A Weboldal látogatásának napja és ideje

Hotjar segítségével a Weboldalon tett látogatás és annak használata elemzésre kerül, melyről külön jelentés készül. E funkció működése során a Hotjar harmadik felek, mint például a Google Analytics és Optimizely szolgáltatásait is igénybe veszi. Az adattovábbítás révén említett harmadik felek tárolhatják azon az információkat, amelyeket a felhasználó böngészője a Weboldal megtekintése során küld (pl.: sütiket, IP ajánlatkéréseket stb.). Amennyiben a Google Analytics és az Optimizely adattárolási módszereiről bővebb információra lenne szüksége, kérjük tekintse meg nevezett felek adatvédelmi nyilatkozatait. A Hotjar által használt sütik eltérő ideig nem törlődnek, bizonyos sütik az aktuális látogatás követően automatikusan törlődnek, de léteznek olyanok is, amelyek akár 365 napig is megmarad.

Amennyiben a Hotjar által végzett adatnaplózást le kívánja tiltani, kérjük látogasson el az alábbi oldalra: https://www.hotjar.com/opt-out.

 

Bármely „sütit” tehát az Ügyfél bármikor képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. web jelzőket (web beacons) is használnak. A web jelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

 

A „süti-tájékoztatónk” elfogadásával az Ügyfél hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.

 

3.7. Adatkezelés időtartama, jogalapja

 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységei a 3.1-3.5 pontokban részletesen rögzítetteket összegezve önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapulnak, illetve szerződés teljesítése a másik fő jogalap.

 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Ügyfelek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják, az adatkezelési tevékenységet az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig végzi.

 

Amennyiben egy Ügyfél a regisztrációját nem fejezi be vagy öt (5) évnél hosszabb ideig inaktív (nem rendel újabb szolgáltatást), úgy adatait az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb öt (5) évig kezeli.

 

Tekintettel arra, hogy a szerződéskötéshez előzetes regisztrációhoz kötött, ezért az Adatkezelő az adatokat elsősorban az Ügyfelek hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, kivéve, ha az Ügyfél a hozzájárulását a szerződés teljesítése közben vonja vissza, ugyanis ez esetben az adatokat a szerződés teljesüléséig kezeljük. Amennyiben érdekmérlegelési teszt eredményeként az adatok további tárolása, kezelése válik szükségessé, mint a fentiekben rögzítettek, úgy erről külön értesítjük Ügyfeleinket.

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, Ügyfeleink kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A Szolgáltatót bármely adatkezelési művelet során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

 

4. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, információkat a mindenkor aktuálisan érvényes adatvédelmi előírások betartásával, Szolgáltatóként saját maga kezeli. A Szolgáltató szervezetrendszerén belül az adatokat a következő munkaköröket betöltő személyek ismerhetik meg: ügyvezető, értékesítéssel foglalkozó munkavállalók, adminisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók, raktárosok, pénzügyekért, számlázásért felelős munkavállalók, adatvédelemért felelős munkatárs.

 

Az adatok tárolására az Adatkezelő tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, aki adatfeldolgozóként gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáért.

 

A személyes adatok az Ügyfél előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek továbbításra.

 

5. Az Ügyfél jogai a kezelt adataival kapcsolatban

 

A Felhasználó, mint Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatvédelemért felelős munkatárs elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Ügyfelek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az Ügyfél kérelmére az Adatkezelő tehát tájékoztatást ad különösen az Ügyfél általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az Ügyfél hozzáféréshez való joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Ügyfél személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Ügyfélre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítés joga

Az Ügyfél kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog

Az Ügyfél az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához (Info. tv.: zároláshoz) való jog

Az Ügyfél kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha az adatkezelő az Ügyfél helyesbítés, korlátozás (zárolás) vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ügyfél hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, korlátozás (zárolás) vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Ügyfél jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Visszavonás joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az Adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga

Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozók köre

 

Az Ügyfelek személyes adatait az Adatkezelő az Adatfeldolgozó részére átadja az adatok tárolása céljából.

 

Adatfeldolgozók:

1. pontban megjelölt tárhelyszolgáltató

Az adatfeldolgozás a weboldal üzemeltetése céljából történik.

 

Név: OPTIMUM-KONTROLL TEAM 2000 Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1147 Budapest, Lőcsei u. 9/a

Telefon: +36-1-273-1786

E-mail: info@optimumkontroll.hu

Az adatkezelés oka a Szolgáltató könyvvitellel kapcsolatos törvényi kötelezettségeinek való megfelelés.

 

Név: GLS Hungária Kft.

Székhely: 1174 Budapest, Széchenyi u. 18/B

Telefon: +36-20-890-0660

Email: info@gls-hungary.com

Adatkezelés kizárólag abban az esetben történik, amennyiben a felhasználó a házhozszállítást jelölte meg a szállítás módjaként; az adatkezelés oka a vásárlás során létrejött szerződés teljesítése, az áru kiszállítása céljából.

 

Az Adatkezelőt bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél, jogalap és az adatok körének megjelölése mellett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat és erről az érintett Ügyfeleit haladéktalanul értesíti.

 

7. Adatbiztonság

 

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Ügyfél hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Szolgáltató, illetve a Szolgáltató megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Szolgáltató harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Szolgáltató megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

 

Az adatok fizikai tárolásának helye az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó szervere, módja: elektronikus tárolás.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az Ügyfél előzetes értesítése mellett egy-oldalúan, bármikor módosítsa.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. május hó 6. napjától lép hatályba.